MONTECHnz s.r.o. montáž a výroba plastových a hliníkových okien,
dverí, roliet, žalúzií, sieťok proti hmyzu, výkladov, terás, garážových brán,
zastrešení a zimných záhrad...
 

 
Značná rôznorodosť foriem
uplatnenia plastových a hliníkových okien, dverí, rôznych druhov roliet a ochranných sieťok v novostavbách,
alebo rekonštrukciách si vyžaduje rozdielne spôsoby ich zaobstarania a montáže.

Naše dlhoročné skúsenosti
ukazujú, že najobjektívnejší postup je obstaranie týchto výrobkov vrátane montáže a realizácie súvisiacich služieb
v úzkej spolupráci s firmou aká je naša.

Ak sa rozhodnete pre nás, na stránke kontaktov nájdete všetky údaje

ktoré umožnia naše priame spojenie a dohodnutie prvého osobného kontaktu, obyčajne za účelom poradenstva a konzultácie o možných variantách riešenia. V ďalšom kroku, prípadne zároveň už pri prvom kontakte, sa urobí presné zameranie otvorov, lebo tieto výrobky sa nemôžu rozmerove upravovať pri montáži, ako to bývalo pri klasických drevených výrobkoch. Ak sa následne dohodne na cene, po podpísaní zmluvy o dodávke sa zaháji výroba podľa
údajov zo zamerania.

Hotové výrobky dovezie na miesto montážna skupina
ktorá bezodkladne uskutoční aj montáž a realizuje všetky objednané služby. Po montáži sa uskutoční odskúšanie
a odovzdanie diela. Tento zdanlivo jednoduchý postup skrýva rad zručností, ktoré zachytia predvídateľné ťažkosti vedúce k vylúčeniu nefunkčnosti, vysokej pracnosti a škodám pri osádzaní, až po krajné prípady výmeny vhodným
"už správne zameraným" výrobkom.

Významnú rolu tu hrajú naše skúsenosti
pretože nič nie je horšie, ako poškodenie výrobkov, neúmerne dlhá montáž, prípadne by sa poškodili časti objektu, alebo zariadení.