MONTECHnz s.r.o. montáž a výroba plastových a hliníkových okien,
dverí, roliet, žalúzií, sieťok proti hmyzu, výkladov, terás, garážových brán,
zastrešení a zimných záhrad...
 

 
Máte, alebo budete mať nové plastové okná? Viete ako sa o ne starať aby slúžili k plnej spokojnosti?
Ak ste si zaobstarali moderné plastové okná dobrej technickej úrovne a kvality, určite ste urobili veľmi dobrý krok
pre svoj komfort a peňaženku. Zníženie spotreby energií na kúrenie, alebo klimatizáciu pri stále zvyšujúcich sa cenách je len jednou stránkou prínosov. Určite ste už ocenili aj ďalšie faktory napríklad vo forme zníženia hlučnosti a podobne. Nepriamo ste podporili ochranu životného prostredia, nie len pre seba, ale aj pre ďalšie pokolenia vplyvom zníženia energetickej spotreby a vysokej úrovne recyklovateľnosti použitých materiálov. To všetko je vynikajúce, ale aj
plastové okná, tak ako iné výrobky budú slúžiť k plnej spokojnosti len v prípade, ak budete dodržovať určité
pravidlá v starostlivosti o ne.


Ochranné samolepiace fólie z povrchu plastových profilov odstráňte čo najskôr!
Plastové okná sa dodávajú na miesto montáže s ochrannými samolepiacimi fóliami, aby sa zabránilo poškodeniu ich povrchu pri dokončovaní stavebných prác. V žiadnom prípade sa neodporúča ponechanie ochrannej fólie na povrchu okna dlhšiu dobu (viac ako 1 mesiac). Ochranná fólia nie je totiž UV stabilizovaná a nie je ani odolná voči poveternostným podmienkam. Vplyvom tepelného a UV žiarenia sa tak významne a urýchli proces jej starnutia a fólia sa “pripáli” na povrch plastového profilu. V tomto štádiu odstránenie fólie sa stane problematickou záležitosťou, obyčajne sa dá realizovať len po menších kúskoch, pričom miera poškodenia povrchu je otázkou zručnosti a šťastia.

Polohy okenných kľučiek a vplyv manipulácie na kovanie!
Prirodzene, nie každé okno je vybavené s kovaním pre všetky funkcie. Dôležité je, aby ste polohy kľučky menili vždy pomaly, aby mechanizmus kovania sa neprešmykol. Pokiaľ by sa to pri nepozornosti predsa stalo, podržte okno
v zatvorenej polohe a opatrne opakovane vyskúšajte všetky polohy kľučky.

Vetranie pri použití plastových okien má iné dimenzie ako pri tradičných oknách!
Filtrácia (minimálny pohyb vzduchu v zatvorenom stave), pri súčasne vyrábaných moderných oknách je prakticky nulová. Z toho dôvodu treba vyššiu pozornosť venovať vetraniu, aby vzniknutá vlhkosť a použitý vzduch mohli byť
z miestnosti odstránené. Z hľadiska zrážanlivosti pár a plesnivenia sú zvlášť ohrozené miestnosti s nízkymi teplotami, alebo tie, kde sa vyskytuje vyššia vzdušná vlhkosť.

Pre zdravé životné prostredie dodržujte nasledovné zásady:
Každé ráno vetrajte pri plne otvorených oknách 5-10 minút. V priebehu dňa vetrajme 2-3 krát kratšiu dobu.
Vo výhode sú tí, ktorí majú zabudované mikrovetranie. Pri ich používaní ide o tzv. riadené vetranie s nevýrazným energetickým ovplyvnením vnútorného priestoru. Čerstvý vzduch sa zohreje s relatívne nízkou energetickou náročnosťou, teda s nízkymi nákladmi na kúrenie.

Čistenie okenných profilov a skiel
Okenné profily (plastové časti) sa čistia pomerne jednoducho vďaka ich hladkému povrchu. Na umývanie použite saponáty zriedené vo vode vhodné na umývanie plastov. Po umytí profilov utrite ich do sucha. Pri každom čistení okenných profilov venujte pozornosť vyčisteniu otvorov na odvod kondenzátu (otvory v spodnej časti okenného rámu)! Pokiaľ by ste museli siahnúť po iných prostriedkoch vyvarujte sa používaniu prostriedkov, ktoré obsahujú zrnité zložky a určených na čistenie drhnutím. Tieto prostriedky narušia hladký a lesklý povrch profilov, následné znečistenie sa potom prejaví s podstatne väčšou intenzitou a pôsobí veľmi nepríjemným vizuálnym dojmom. Zvlášť veľké, až funkčné škody môžu spôsobiť prostriedky nevhodného chemického zloženia, nie len na profiloch, ale aj na tesneniach.

Údržba kovania
Kovanie - sú dielce plastového okna u ktorých dochádza k vzájomnému pohybu pod pôsobením rôznych síl a z toho dôvodu vyžadujú dobré mazanie. Prirodzene, dobré mazanie dosiahneme len ak súčiastky sú čisté. Prvá údržba, by
sa mala vykonať po ukončení stavebných prác a odstránení prachu z miestností. Pokiaľ je to možné, už predtým chráňme kovanie od zanášania (hlavne ich vnútorné časti). Teda po ukončení stavebných prác a potom najmenej raz ročne vykonajme údržbu kovania. Pred mazaním starostlivo prezrite mazacie miesta a odstráňte prípadné nečistoty.
Mazanie vykonajte kvapnutím jednej kvapky vhodného oleja na mazacie miesta vyznačených na obrázku.

Údržba tesnenia
Tesnenie pre plastové okná sa vyrábajú z rôznych materiálov, ale z hľadiska údržby nie sú rozdiely medzi nimi. Okrem ich udržania v čistote prioritne ide o ošetrenie, ktoré zabráni primŕzaniu tesnenia k rámu (profilu). Na tvorbu vlhkosti a následné primŕzanie tesnení pôsobí veľa faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia a nedá sa objektívne predvídať kedy sa to stane. Preto je najlepšie tento úkon vykonať každoročne pred zimným obdobím. Na tento účel použite vhodný silikónový olej. Pred nanášaním vyčistite tesnenia ako je to uvedené v kapitole "čistenie okenných profilov". Silikónový olej nakvapkajte na penu alebo handričku a naneste v súvislej tenkej vrstve na tesnenie okna.